Les vår artikkel fra Aftenpostens annonsebilag den 28.09.16.

Artikkelen er skrevet av advokat Christina Steimler. Den ligger også ute på www.effektivvelferd.no.

Advokathjelp på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning»

Det er et rettssikkerhetsproblem når personer med rettmessige erstatningskrav ikke får den advokathjelpen de har behov for. Konsekvensen blir ofte lavere erstatning enn det de har krav på, eller i verste fall ingen erstatning.

Årsakene til at den som krever erstatning ikke får den advokathjelpen som trengs kan være mange. Min erfaring tilsier imidlertid at mange kvier seg for å ta kontakt med advokat fordi de er bekymret for kostnaden.

Advokater velger selv hvordan de priser sine tjenester

Advokater tar vanligvis betalt per time, uavhengig av resultatet i saken. Dette betyr at klienten i verste fall kan sitte igjen med en advokatregning og ingen erstatning. Dersom klienten i tillegg taper i domstolene, risikerer vedkommende også å måtte betale motpartens sakskostnader. Dette er en samlet økonomisk risiko som mange som ikke har råd til å ta.

Det forbrukere imidlertid bør vite er at advokatene i stor grad selv velger hvordan de priser sine tjenester. Og den som krever erstatning har forbrukermakt.

”Ingen erstatning – ingen regning”

Internasjonalt er det i erstatningssaker ikke uvanlig å tilby advokathjelp på såkalte vilkår om «no cure – no pay» eller «ingen erstatning – ingen regning». Blant annet i Danmark er dette svært utbredt. Vilkårene betyr at klienten kun betaler advokaten dersom det oppnås erstatning i saken.

I Norge innebærer slike vilkår normalt at advokaten fører timer på vanlig måte, men at regningen kun blir sendt dersom klienten får erstatning. I motsetning til hva som er lov for eksempel i USA, har advokaten i Norge ikke lov til å ta en andel eller prosent av erstatningen.

Vilkårene innebærer at advokaten tar økonomisk risiko for sakens utfall, og klienten vil ikke sitte igjen med advokatregning uten erstatning. Med slike vilkår får flere personer med rettmessige erstatningskrav råd til advokat. Og dette bidrar til økt rettssikkerhet.

Forbrukermakt

Selv jobber jeg i Indem Advokatfirma, et firma som tilbyr advokathjelp på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning». For oss er det svært givende å kunne tilby juridisk bistand til personer som ellers ikke hadde hatt råd til det, og som med vår hjelp oppnår resultater de ellers ikke ville ha oppnådd.

Når vi forklarer dette til advokatkollegaer så hender det at vi blir møtt med en forundring over at vi da må foreta en «siling» av sakene. Det er klart at enhver advokat som tilbyr hjelp på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning» må foreta en vurdering av sakene før han eller hun påtar seg oppdraget.

På den annen side er det uheldig dersom en advokat påtar seg en såkalt «dårlig» sak kun fordi vedkommende får betalt. Den som da sitter igjen med en advokatregning, merbelastning og i verste fall ingen erstatning er klienten, som ofte allerede befinner seg i en vanskelig situasjon.

Advokatbistand på ovennevnte vilkår innebærer således også en garanti om at advokaten faktisk tror på saken din.

Så dersom du trenger advokathjelp, men frykter hva det vil koste, bruk forbrukermakten din og be advokaten om hjelp på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning». Og hvis svaret er nei – spør hvorfor.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.