Den viktige grensen mellom helt ferdig bolig og nesten ferdig bolig

Forbrukerens rettigheter og entreprenørens plikter vil variere stort avhengig av om boligen er helt eller bare nær ferdigstilt på avtaletidspunktet.

Ved kjøp av en ny bolig der hele eller deler av arbeidene på boligen gjenstår, vil kjøpet være underlagt reglene i bustadoppføringslova. Det gir forbrukeren langt større rettigheter, og entreprenøren flere plikter, enn dersom boligen er helt ferdigstilt ved inngåelsen av kjøpekontrakten. I sistnevnte tilfelle kan partene velge å la kjøpet være regulert av avhendingslova.

Se også: Avhendingslova – kjøp og salg av brukt bolig.

Hvor grensen mellom disse reguleringene går, kan imidlertid være utfordrende å fastslå.

Hovedregelen: Ferdig eller uferdig 

Den klare hovedregel er at boliger der det gjenstår arbeider på tidspunktet for avtaleinngåelse, vil salget bli regulert av bustadoppføringslova. Dette kan man ikke avtale seg bort fra, da loven er ufravikelig.

Det er forholdene slik de framstår for forbrukeren på avtaletidspunktet, som er avgjørende. Framstår arbeidene som ferdige, kan avhendingslova anvendes. Mindre gjenstående arbeider som rengjøring, montering av røykvarslere og skilt forhindrer ikke at salget følger avhendingslova.

Gjenstående arbeider 

Dersom det derimot gjenstår arbeid av håndverksmessig art, og som det er entreprenøren som skal utføre, vil kjøpet falle inn under bustadoppføringslova. Omfanget av arbeidet behøver ikke å være stort. Montering av baderomsgarnityr som vask, WC og armaturer, samt mindre overflatearbeider i et rom i kjelleren, er tilstrekkelig til at bustadoppføringslova gjelder for hele kontrakten (eksempel hentet fra LE-2005-111427).

Hvis kjøpekontrakten for boligen er inngått gjennom megler, plikter megler å sørge for å bruke riktig kontrakt og riktig lovverk, slik at forbrukeren får de garantier han/hun har krav på. Gjør megleren feil, vil dette være et brudd på god meglerskikk og som kan lede til erstatningsansvar.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.