Boligkjøperen har også sine forpliktelser i en avtale om oppføring av bolig. Oppfyller man ikke sine plikter, leder det til at entreprenøren har ulike krav og rettigheter mot forbrukeren. Vi vil her gjennomgå hovedpunktene.