Er du i tvist med huseier eller leietaker?

Hvert år oppstår flere tusen tvister mellom huseier og leietaker. Hva man har rett på, og hvordan man bør gå fram, kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd.

 

Mange utleiere havner i konflikt med leietakeren. Som regel er det ved avslutningen av et leieforhold at partene blir uenige. Et kjent scenario er at leietaker vil ha tilbake depositumet, mens utleier vil beholde depositumet for å dekke skader i boligen. Hvem bestemmer da hvem som får beholde depositumet?

Banken kan ikke avgjøre hvem som skal få utbetalt pengene eller hvor mye som skal utbetales. Blir ikke utleier og leietaker enige, må partene som regel klage tvisten inn til Husleietvistutvalget (HTU). HTU behandlet mer enn 1 600 klager i 2016.

Hva kan Indem bistå med

Våre eiendomsadvokater kan vurdere om du har et krav du bør gå videre med, skrive klage eller tilsvar til klage på dine vegne og bli med som rådgivere i HTU hvis ønskelig. Har du hus- eller innboforsikring, vil forsikringsselskapet dekke det meste av kostnadene til advokatbistanden.