Er du i tvist med huseier eller leietaker?

Hvert år oppstår flere tusen tvister mellom huseier og leietaker. Hva man har rett på, og hvordan man bør gå fram, kan være vanskelig å finne ut av på egen hånd. Indems eiendomsadvokater kan bistå med å fremme eller besvare et krav, og håndtere hele prosessen for deg.

Se også: Våre eiendomsadvokater – vi kan hjelpe deg i din husleietvist

Mange utleiere havner i konflikt med leietakeren. Som regel er det ved avslutningen av et leieforhold at partene blir uenige. Et kjent scenario er at leietaker vil ha tilbake depositumet, mens utleier vil beholde depositumet for å dekke skader i boligen. Hvem bestemmer da hvem som får beholde depositumet?

Banken kan ikke avgjøre hvem som skal få utbetalt pengene eller hvor mye som skal utbetales. Blir ikke utleier og leietaker enige, må partene som regel klage tvisten inn til Husleietvistutvalget (HTU). HTU behandlet mer enn 1 600 klager i 2016.

Se også: Saksgangen hos HTU – informasjonsside om hvordan en sak for HTU foregår. 

Hva kan Indem bistå med

Våre eiendomsadvokater kan vurdere om du har et krav du bør gå videre med, skrive klage eller tilsvar til klage på dine vegne og bli med som rådgivere i HTU hvis ønskelig. Har du hus- eller innboforsikring, vil forsikringsselskapet dekke det meste av kostnadene til advokatbistanden.

Vår advokatfullmektig Naila Parveen er utvalgsmedlem i HTU og er med på å ta avgjørelser i husleiesaker. Hun har lang erfaring med husleiesaker fra Huseiernes Landsforbund og JURK, og har bistått både utleiere og leietakere.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål, eller behov for bistand i en sak. Nå kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no, eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.