Visste du at dersom du har et rettmessig erstatningskrav så har du råd til advokat? Det kommer bare an på hvordan advokaten tar betalt. Og vi i Indem gjør det mulig - på vilkår om «ingen erstatning – ingen regning». I tillegg betaler vi idømte sakskostnader.

Dessverre er det mange forbrukere som kvier seg for å ta kontakt med advokat, ofte i frykt for hva det vil koste – og ikke minst om det vil lønne seg. Dette er ikke rart. Skremmende avisoverskrifter om advokater som tar seg for godt betalt kan virke avskrekkende for mange private lommebøker. Dessverre blir resultatet da at den parten med størst lommebok vinner rett, selv om han eller hun ikke nødvendigvis har rett. Dette er en trussel mot rettssikkerheten.Indem

Men hva om advokaten din kun tar betalt dersom du får erstatning? I så fall er du garantert at du ikke må betale noen advokatregning med mindre du faktisk oppnår et økonomisk resultat. I tillegg er hovedregelen at dersom du vinner en rettssak så er det motparten som skal betale dine advokatkostnader.

Advokatvilkår som går ut på at advokaten kun tar betalt dersom saken fører frem kalles gjerne for «no cure – no pay» eller «ingen erstatning – ingen regning». Hos oss sier vi at med slike vilkår så har alle råd til advokat. Det er nemlig vi som tar den økonomiske risikoen knyttet til sakens utfall, ikke klientene våre.

Spørsmålet mange stiller seg er hvor mye man da må betale dersom man får erstatning. Hvor stor prosent av erstatningen vil advokaten kunne kreve? I motsetning til hva som er vanlig i USA så har advokater i Norge ikke lov til å ta en prosent eller andel av selve erstatningen. Dette betyr at advokater som tilbyr advokathjelp på slike vilkår er nødt til å ta betalt per time på vanlig måte. Forskjellen fra vanlige advokatvilkår er imidlertid at du ikke får noen regning dersom du ikke får erstatning. Og hva gjelder våre timepriser så ligger disse innenfor det som er vanlig for advokater.

Men for mange er det en mager trøst at man slipper å betale sin egen advokatregning, all den tid man uansett risikerer å måtte betale motpartens advokatregning dersom man taper i retten. Da er man på en måte like langt. Derfor er vi det første advokatfirmaet i Norge som også tilbyr å betale eventuelle idømte sakskostnader.

Og med slike vilkår så tør vi å påstå at endelig har alle råd til advokat!

Ta kontakt med oss i dag for en gratis og uforpliktende vurdering av din erstatningssak.

(Dette innlegget er en kampanje vi har på Facebook og omhandler alle typer erstatningssaker)

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.