Indem med artikkel i NæringsEiendom – justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Indem med artikkel i NæringsEiendom – justering til markedsleie ved forlengelse av leieforholdet

Ved inngåelse av leieavtale i næringsforhold ønsker gjerne leietaker opsjon på forlengelse av leieforholdet ved utløpet av leieperioden. Stadig vekk oppstår det uenighet mellom utleier og leietaker om partenes rettigheter ved en eventuell forlengelse. Ved å innarbeide gjennomtenkte forlengelsesklausuler ved inngåelse av leieavtalen kan forutberegneligheten økes og ressurskrevende tvister i etterkant forhindres.