Millionerstatning etter arealfeil fra arkitekten

Arkitektkontoret Haaland AS er i Høyesterett dømt til å betale prisavslag og erstatning i millionklassen til boligutvikleren BKG AS. Arkitekten hadde uriktig inkludert carporten i boligens areal, og måtte erstatte utviklerens utbetaling til boligkjøperne.

Høyesterett avsa 7. november 2017 dom i saken, og dømte arkitektkontoret til å betale ca. 1,1 millioner kroner i prisavslag til boligutvikleren. I tillegg kommer sakskostnader på over 700 000 kr.

Bakgrunnen for resultatet i saken, var at arkitekten hadde inkludert en carport i P-arealet for en rekke boliger som skulle oppføres. Carporter skal klart nok ikke medregnes når man regner ut boligens P-areal. Boligutvikleren var derfor forpliktet til å betale prisavslag til boligkjøperne. Dette tapet krevde boligutvikleren erstattet av arkitekten som hadde begått feilen. Boligutvikleren fikk medhold i alle rettsinstanser.

Arkitektkontoret var enig i at man hadde gjort en feil i arealberegningen, men mente at boligutvikleren ikke hadde hatt noe økonomisk tap fordi feilen ikke medførte redusert markedsverdi for leilighetene. Selv om boligutvikleren altså allerede hadde betalt kjøperne prisavslag, mente arkitektkontoret at prisavslaget var feil, og nektet å betale.

Høyesteretts resultat er ikke overraskende. Retten viser til lignende problemstillinger ved salg av bruktbolig, men påpeker at riktig arealangivelse er enda viktigere ved kjøp av bolig under oppføring, der man ikke kan se boligen før kjøpet. Det var derfor grunnlag for prisavslag. Når boligutvikleren hadde betalt prisavslag til kjøperne, var dette tilstrekkelig til at arkitekten ble ansvarlig for å erstatte dette tapet.

Avgjørelsen bygger videre på Høyesteretts sentrale tanke om å plassere ansvaret der det hører hjemme. Den som har gjort feilen, må også bære konsekvensene i det store bildet. Med enkelte unntak har denne grunntanken vært gjennomgående i Høyesteretts avgjørelser om boligsalg de siste årene.

Les hele avgjørelsen her.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.