Advokat Christina Steimler har skrevet kronikk om advokaters samfunnsansvar, publisert på VG Nett. Les innlegget og følg debatten om hvordan advokater kan bidra til å øke rettssikkerheten ved å endre måten de tilbyr sine tjenester på.

Innlegget kan du lese på VG Nett.

Originaltekst følger under:

Blant advokater foregår det en viktig debatt om statens lave offentlige salærsatser som en trussel mot rettssikkerheten. Advokatforeningen arrangerte i 2015 en rettshjelpsaksjon der formålet var å rette fokus mot nettopp dette. 16 av landets største og dyreste advokatfirmaer ga sin støtte til aksjonen.

Mye kan sies om statens offentlige salærsatser som dessverre er altfor lave. Staten har her et ansvar. Lave offentlige salærsatser er utvilsomt en trussel mot rettssikkerheten. Statens merverdiavgift likeså. Men har ikke også advokatene et ansvar?

Advokater vil ha mer betalt fra det offentlige. Men hva gjør de selv for å øke rettssikkerheten? Advokatfirmaene fastsetter selv sine salærsatser, som ofte er avskrekkende for privatpersoner. Hvor kommer rettssikkerhet inn her?No cure no pay

Rettssikkerhet er et svært vidt begrep som utgjør en av grunnprinsippene i en rettsstat. Kjernen i rettssikkerhetsbegrepet er å fremme rett og hindre urett.

Tilgang til juridisk bistand er en forutsetning for rettssikkerheten til den enkelte borger. Hva skjer da når advokater blir for dyre? Hva skjer når enkeltpersoner ikke orker å ta kontakt med advokat fordi de er redd advokattaksameteret vil løpe løpsk?

Mer enn salærsatser

For mange er det i dag en svært høy terskel for å ta kontakt med advokat. Dette handler imidlertid om mye mer enn høye salærsatser.

Hva en advokat koster avhenger normalt av to faktorer: 1) advokatens salærsats og 2) hvor mange timer advokaten bruker på oppdraget. Klienter flest er opptatt av totalprisen. Derfor kan vi trygt slå fast at en advokat med salærsats på kr. 3.000 som bruker en time på et oppdrag er å foretrekke over en advokat med salærsats på kr. 2.000 som bruker to timer på samme oppdrag.

Dette er enkel matematikk. Og det viser at rettssikkerhetsdebatten må handle om mer enn salærsatser.

Hva koster produktet?

En viktig årsak til at mange vegrer seg for å ta kontakt med advokat er at de enkelt og greit ikke vet om det vil lønne seg. Kort sagt så vet de ikke hvor mye de må betale for hva.

Det er vanskelig å komme på andre bransjer hvor dette ville ha fungert. La oss ta følgende eksempel: En kunde vil ha produkt X. Kunden vet imidlertid ikke hva produkt X vil koste. Kunden vet heller ikke om det som vil bli levert er produkt X, Y eller Z. I verste fall blir det ikke levert et produkt i det hele tatt.

I de fleste bransjer ville kunden avstått fra å kjøpe produktet. Det samme gjelder for advokattjenester. Dette er en trussel mot rettssikkerheten.

En konservativ bransje

Advokatbransjen er på mange måter en konservativ bransje. Det er også en bransje preget av kollegial lojalitet. Dette kan være noen av årsakene til at mange snakker om urimelige advokatpriser, men at det er få som faktisk gjør noe med det.

For enhver advokat er det behagelig å kunne fakturere på timebasis. Advokaten vil da få betalt for den tiden han eller hun bruker på oppdraget, og advokaten har heller ingen risiko knyttet til oppdragets utfall.

Professor Richard Susskin ved Universitetet i Oxford har om advokater uttalt følgende: «It’s hard to convince a room full of millionaires that they’ve got their business model wrong” – det er vanskelig å overbevise et rom med millionærer at deres forretningsmodell er feil.

Sitatet er dekkende for hvorfor mange advokater priser sine tjenester på den måten det gjøres; tilstrekkelig antall oppdrag kommer uansett inn, og advokaten tjener penger. Så lenge dette er bransjepraksis – hvorfor endre denne?

Bransjepraksis bør endres fordi realiteten er at det foreligger et stort og udekket behov for rettshjelp. Måten mange advokater priser sine tjenester på gjør at enkeltpersoner med rettmessige krav ikke har råd til å forfølge disse. Her har advokatene et samfunnsansvar.

Nye advokatvilkår – økt rettsikkerhet

Vi tror imidlertid at tiden hvor advokater kan fakturere sine tjenester uten selv å måtte bære deler av risikoen knyttet til timebruk og sakens utfall nærmer seg slutten.

Bedrifter så vel som privatpersoner blir mer og mer prisbevisste. Det kreves generelt større forutsigbarhet rundt hva ting koster. Forutsigbarhet rundt kostnadsspørsmålet kan gis ved å tilby fastpris. Her har advokatbransjen mye å gå på. Og kundene kan kreve mer av advokatene.

I USA har advokattjenester i lang tid blitt tilbudt på såkalte vilkår om «no cure – no pay» eller «no win – no fee». Vi skal i dag imidlertid ikke lenger enn til Danmark for å se at mange advokatfirmaer tilbyr sine tjenester under vilkår om «ingen erstatning – ingen regning». Vårt firma tilbyr tilsvarende vilkår i Norge.

Advokaten tar den økonomiske risikoen for sakens utfall, og tar ingen andel av erstatningen. Slike advokatvilkår senker terskelen for å ta kontakt med advokat. Vilkårene bidrar også til at personer som ellers ikke ville hatt råd til å forfølge sitt krav nå har anledning til dette.

Dette bidrar til økt rettssikkerhet.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.