Vi gir våre kunder økonomisk trygghet gjennom hele prosessen. Etter avtale kan vi blant annet tilby advokatbistand til fastpris og på vilkår om "no cure - no pay".

Mange advokattjenester er priset på en måte som gjør at kunder med rettmessige krav ikke har råd til å forfølge disse. Å engasjere advokat er gjerne assosiert med høye og uforutsigbare kostnader, ofte uten garanti for at advokathjelpen faktisk vil lønne seg. Gjennom våre vilkår om «no cure – no pay», garanterer vi økonomisk for at vår bistand vil lønne seg.

Vilkår og priser

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens Regler for god advokatskikk. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys. Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner.

Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr 1 500 – 3 125  (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art.

“No cure – no pay” 

Utgangspunktet for vår salærberegning ved “no cure – no pay” er medgått tid. Vi vil imidlertid ikke fakturere kunden før han eller hun har vunnet frem ved dom eller inngått forlik i saken. Videre garanterer vi at vårt salær aldri vil overstige oppnådd erstatning eller forlik. Dersom kunden ikke vinner frem ved dom eller forlik, vil vår bistand være gratis.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om våre vilkår.

Generell juridisk rådgivning og fastpris

Vi gjør oppmerksom på at ikke alle oppdrag egner seg for «no cure – no pay». Dette gjelder for eksempel ved generell juridisk rådgivning eller andre tilfeller der det ikke foreligger en konkret tvist eller et konkret krav. I disse tilfellene vil vi kunne tilby fastpris dersom oppdraget er egnet for dette, alternativt vil salær bli fakturert løpende etter medgått tid.

Kunden vil uansett alltid bli orientert om pris før kostnader påløper i saken, og vi vil alltid foreta en vurdering av om oppdraget er egnet for bistand på vilkår om “no cure – no pay”.

Priser på meglertjenester/oppgjørsoppdrag

Det kan avtales fast pris for oppgjørsoppdrag ved kjøp/salg av eiendom. Fastpris ved oppgjør for boliger med salgssum opp til 2.5 millioner kr 20 000. For boliger med salgspris over 2.5 millioner er fastpris for oppgjør kr 25 000. Utlegg slik som tinglysningsgebyr, grunnboksutskrift mv. kommer i tillegg.

En slik fastprisavtale forutsetter et ordinært enkelt oppgjør. Tidsbruk som skyldes spesielle forhold knyttet til partene i handelen, eiendommen, heftelser, rettigheter m.v. kommer i tillegg og faktureres etter medgått tid etter ovennevnte timesats.

I oppdrag som er knyttet til kjøp/salg av eiendom vil du alltid få tilbud basert på timepris som et alternativ til vårt fastpristilbud, slik at det er du som selger/kjøper som velger hva som er det gunstigste alternativet for deg.

Alle våre priser er inkludert mva.

Kontakt

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.