Motparten i din erstatningssak vil som oftest være et stort forsikringsselskap eller et offentlig organ. Styrkeforholdet blir således fort skjevt dersom du ikke engasjerer en advokat i din personskadesak.

Forsikringsselskapet ivaretar sine egne interesser. Det er i forsikringselskapets interesse å bestride, eventuelt minimere, ditt erstatningskrav. Dette gjøres på mange måter, blant annet ved å engasjere spesialister som taler forsikringsselskapets sak, ikke skadelidtes.

Også Norsk pasienterstatning oppleves dessverre ofte mer som enn motpart enn et offentlig organ som i utgangspunktet skal være objektivt.

Dette er noen av grunnene til at du alltid bør ta kontakt med spesialisert advokat i din personskadesak. Advokaten vil ivareta dine interesser og det oppnås gjennomgående høyere erstatningsutbetaling ved bruk av advokat.