Det kan være vanskelig å vite om skaden eller sykdommen skyldes ditt arbeid. Dette kan særlig gjelde enkelte belastningsskader og andre mer diffuse sykdommer.

Ofte skjer det også at selv om det faktisk foreligger en yrkesskade- eller -sykdom, så vil arbeidsgivers forsikringsselskap kunne hevde at skaden eller sykdommen ikke skyldes ditt arbeid. Forsikringsselskapet vil da typisk vise til at skaden eller sykdommen skyldes forhold forut for den angivelige skadegjørende hendelse på din arbeidsplass. Eksempelvis tidligere helseforhold.

Dersom du er i tvil om du har en skade som skyldes ditt arbeid, og i alle tilfeller der et forsikringsselskap har bestridt at det foreligger et ansvarsgrunnlag, anbefaler vi at du tar kontakt med spesialisert advokat som kan hjelpe deg med å gjøre ditt erstatningskrav gjeldende.

Du kan finne mer informasjon om yrkesskader og -sykdommer her.