Stort tap for boligkjøper i lagmannsretten

Kjøperen av en bolig på Slemdal i Oslo gikk på et stort tap i lagmannsretten i august. Hennes anke kostet henne nesten kr 600 000 i sakskostnader.

Etter et lykkelig kjøp i 2011 for kr 7 600 000, avdekket kjøperen etter hvert en rekke feil og mangler ved boligen. Hun reklamerte til Protector Forsikring, selgerens forsikringsselskap, som tok ansvar for enkelte av feilene. I lagmannsretten gjaldt saken kollaps etter gravearbeider, feil ved elanlegg, tak, drenering og fuktskader, bæring av tak, kjellergulv og ulike erstatningsposter som følge av manglene.

Tingretten konkluderte med at kjøperen hadde krav på ca. kr 1,5 millioner i prisavslag og erstatning. Dette var imidlertid kjøperen ikke fornøyd med, og påsto at prisavslaget og erstatningen måtte være langt høyere. Hun valgte derfor å anke dommen.

Det var ingen god vurdering. Lagmannsretten var ikke i tvil om at anken måtte forkastes, og sa seg enig i tingrettens domsslutning. Boligkjøperen fikk dermed ingen økt erstatning, men derimot en ekstraregning på til sammen kr 596 045 i utgifter til egen advokat og takstmenn, samt Protectors utlegg ved ankesaken.

Vurderingen av om man skal gå til retten med en sak, eller om man skal anke et resultat fra tingretten, kan være vanskelig. Hos Indem kan du være trygg på at vi gjør en ærlig vurdering av prosessrisikoen ved saken. Vi er opptatt av ditt utfall i saken, og ikke hvor mye saken kan faktureres. Derfor tar vi også på oss prosessrisikoen gjennom våre «no cure – no pay»-vilkår. Denne boligkjøperen ville derfor kommet ut med et helt annet sluttresultat dersom hun hadde fått bistand fra oss.

Hvis du har en pågående sak, eller lurer på om du har en sak, bør du ta kontakt med en av våre eiendomsadvokater i dag.

Du kan lese hele dommen på Lovdata.no (krever innlogging).

 

Foto: Anne-Sophie Ofrim